Sobre  l’obra i processos tècnics

La simplicitat de la complexitat és una aspa. Les aspes s’agrupen amb la finalitat de mostrar una realitat.

Al meu treball poden coexistir dues maneres d’expressió. La principal, i la que mai falta, és la que es produeix mitjançant un procés creatiu que comença amb una fotografia; posteriorment la transformo en un mapa de símbols que, a la vegada, mudarà en milers d’aspes formades per fils de diferents colors i el conjunt del qual tornarà a reproduir la fotografia. No obstant, aquesta imatge estarà dotada d’un temps lent, allunyat de la rapidesa del tret fotogràfic, que em permetrà elaborar un seguit de reflexions escrites sobre l’obra en si i que constituiran la segona forma d’expressió.

Pel que respecta al començament d’una obra succeeix irremeiablement amb la presa d’una fotografia. Posteriorment la carrego en un programa informàtic que la pixelarà alhora que em permetrà triar la grandària del brodat i la qualitat fotogràfica d’aquest triant per a això el major nombre de punts per centímetre. Seguidament imprimeixo els mapes-esquemes i els ordeno localitzant el centre d’aquests a més de seguir un eix de coordenades. També realitzo una codificació dels fils de diferents colors mitjançant una simbologia semblant a la llegenda d’un mapa cartogràfic. Per a finalitzar situo el punt central en la tela que es correspondrà amb el punt central dels mapes i ja puc començar a brodar sempre seguint el mapa.

Montserrat Gual

 

 

 

 

 

error: El contenido está protegido